Skifte av felleseie

Side under utvikling

Toril Nergaard og Dagfinn Andersen

Deling av felleseie - om juridisk strategi og rettspraksis det må advares mot!

Må gjennomgås - se offentlig og juridisk svindel utøvet i praksis!

Klikk på hvert år og les om årets hendelser (under utvikling - ikke ferdig)


091130 Kjennelse om avvising for sak om Ikke skifteavtale