Dommere ved Den norske domstol

Det søkes å sette søkelys på dommere ved Den noske domstol, der handlinger er registrert å ikke være etter den form det forventes skal etterleves.

Naturligvis er dommere vanlige mennesker, som kan begå feil. Faktum er imidlertid at deres uaktsomhet og feil, får konsekvenser for andre enn dem selv. I det norske rettssystem er det så godt som umulig å få rettet opp dommerenes feil, for den som blir rammet.

Av den grunn er det naturlig å være særlig våken i forhold til rettsutøvere, og dommere som her omtales.

Lagmann Arne Henriksen

Det henvises til sak om Berit Moldskred Mo