Krev gebyrer tilbake av staten!

Ektefolk som ved deling av fellesformue er påført rettsgebyr, har rett til å kreve disse refundert.

Din advokat, Domstolen og Domstoladministrasjonen tar intet initiativ. Staten gjør beslag på gebyrmidlene inntil du fremmer krav om refundering.

Grunnlaget for refundering er i Rettsgebyrloven §10, nr 6, samt Høyesteretts avgjørelse 2009

Ektefolk må avkreve staten ved domstolen, ved tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett, for urett, avkrevd gebyr av disse embetene.

Har du blitt stoppet i å fremme din sak, pga pengegebyret, har du naturlig nok nå krav på å få saken din behandlet, idet gebyrkravet har vært urett fremmet overfor deg.

Advokater som ikke har ivaretatt din rett, men avkrevd deg å dekke gebyret, har du grunnlag for et oppgjør med.

Gebyret kan ha vært fra kr 1.720,- til ca kr 20.000,-.