Arv - Arveloven - Arveavgiftsloven

Side under utvikling

De to nevnte lover er sentrale for forståelse av arv og hvordan arv kan planlegges, gjennomføres og behandles i fortid og ettertid, mot tidspunkt da arv er å anse som falt, dødsdato for arvelater.

Tolkning av de to lovene er gjenstand for et spill en ikke trodde fant sted i vårt samfunn. Her fremkommer livsarvingers vilje til å holde skjult mottatt milder, og advokaters juridiske håndtering for å legalisere skjuling, samt økonomisk uforstand, eller anvendelse av økonomisk unøyaktigheter, slik en kan anvende i sak, fordi unøyaktigheter er i et lukket fora, domstolen.

Det vil innen rimelig tid omtales hvordan arveloven settes tilside, og arveavgiftloven anvendes for å planlegge arv, der del av planlegging er å anføre uvitenhet om arveloven, men åpenbare kunnskap om arveavgiftsloven.

Gjennomgang gitt i web-siden utdeling fra uskifte er et steg på denne vei. Les derfor web siden utdeling fra uskiftebo.

Studer de vedlagte brev - i web siden utdeling fra uskiftebo - til Skattedirektoratet.

Skatteetaten er en kilde til grove belatninger mot arvingene, i statens iver etter å tilegne seg arveavgift, eller i statens uryddige og ulovlige metodikk for å tilegne seg arveavgiftmilder, eller legge til rette for arvinger unndragelse av arveavgift.

Dette tema er under utvikling.

En arvesak - dom i tingrett. Les dom fra Larvik tingrett

Larvik tingretts dom i arveoppgjør for arvingene
Kari Lønning ved Inge Lønning, Eilf Andersen og Dagfinn Andersen

Arv - hva arver du? Er du i ekteskap - pass på!

Tekst under utvikling.

I DinSide Økonomi har redaktør Øivind Paulsen skrevet en artikkel om: Arver du gjeld?

Denne artikkel er noe en bør kjenne til. Dessuten bør en kjenne til hva en arver. Det bli gjeld over tid hvis en ikke er påpasselig! Se innlegg av Dagfinn Andersen.

Klikk på: .

DinSide Økonomi - se omtale om arve gjeld!