SIDEN ER UNDER UTVIKLING

Slekten Andersen Larvik

Slekten Andersen Larvik, var for far Hans Andersen, et interessant tema som han ønsket å se nærmere på. Han startet arbeidet i 1977. I 1986 fikk han utgitt slektsboken jeg vil klippe litt fra. Far døde i Larvik, november 2007.

Jeg husker hvor intens han engasjerte seg i arbeidet med å finne ut av slekten Andersen Larvik, og i studiet av de liv hans slektsmedlemmer hadde levd.

Han redegjør for i sin innledning, hvordan han fikk kunnskap om slektsgranskning, hvordan han tenkte og hva det ledet til.

Han etablerte mange kontakter i inn som utland. Slektstreff ble arrangert i Larvik i 1986, med stor oppslutning.

I den sammenheng laget han slektsboken med ISB nummer 82-991391-0-4.

Skriften er ikke av helt god kvalitet. Gjengivelsen kan ikke gjøres bedre.

Som den kunster han var, utformet han en logo som pryder førstesiden av boken.

Slekten Andersen Larvik -

logo på slektsboken

SAL Logo

Bokens innledning tar for seg fars tanker om det arbeidet han satte i gang med.

Dette kan være verdifullt for andre som skal ta fatt på eller arbeider med slekstsgranskning.
Far utviklet sin metode for sytematisering av slekten.

Hvordan kodene ble etablert har han forklart i sin bok med følgende tekst:
Mor Jussie M Andersne døde 10/9 2000Far Hans Andersen døde 16/11 2007
Kari Lønning døde /1 2009
Dagfinn Andersen brøt ekteskapet med Toril Nergaard juni 1998