minvilje-as,Livsendringer, særeie, ekteskap, avtale, skilsmisse, selvstendige beslutninger .......

Ha forståelse for ditt liv - se fremover -
vern om deg selv - ha i tankene livsendringer. Ha orden på dine verdier- minvilje-as.

Noen stikkord om forhold som kan ha betydning ved livsendringer

- Avtale
- Arv / bo-oppgjør
- Domstolene
- Juridisk praksis
- Privat aksjeselskap
- Samliv i ekteskap / samboerforhold / partnerskap
- Samlivsbrudd
- Særeie i samlivsforhold

Web siden er ikke faglig juridiske tolkninger eller rådgiving.

Web-siden omtaler temaer, aktører og prinsipper som informasjon om de spilleregler samfunnet politisk har vedtatt, og hvordan disse spillereglene anvendes i praksis ved livsendringer.

minvilje-as

har fakta dokumentasjon som belyser hvordan utøvere av vårt offentlige system bryter sitt yrkesmandat, ved å styre sine avgjørelser, i embets medfør, ut i fra personlige normer og oppfatninger, og ved det utøver omgåing av de lover og retningslinjer de er satt til å følge.

Vi skal være klar over at ved dette blir urett og lovbrudd legalisert i lovens navn.

"Tid for selvransakelse blant advokater"

Aftenposten 10/12 2002 ved Kathrine Stangvik:

"Er det mulig å misforstå oppdraget som advokat i den grad at man begår, eller medvirker til, en kriminell handling?" "Et samfunn av juksemakere"

Dagens Næringsliv 21/11 2005 ved advokat Morten Haugen

"Systemet fungerer bare dersom ulovligheter avdekkes og motvirkes. Begge deler forutsetter et åpent samfunn der allmennheten tar ansvar med et aktivt og våkent øye"

"Snusk i domstolene"

Bergens Tidende 9/5 2007, ved Ole Fjell

"I år er det 60 år siden paragraf 110 i straffeloven ble brukt. Den fastsetter strafferammen for dommere som dømmer mot bedre vitende. Strafferammen er fem års fengsel. Enten har vi ikke hatt en eneste dommer som har dømt mot bedre vitende på 60 år, eller så blir ikke denne typen kriminalitet avdekket i vårt samfunn. Med andre ord, det er fritt frem. Det er kun straffbart på papiret."

minvilje-as

baserer ikke sitt arbeid på juridiske tolkninger eller rådgiving, men omtaler tema, aktører og prinsipper som går på forståelsen av de spilleregler samfunnet har vedtatt politisk offisielt.

Web siden vil være i kontinuerlig endring, etter som de ulike sakene det er tatt utgangspunkt i, utvikler seg.

minvilje-as

ser fram til reaksjoner fra deg som leser. Henvendelser kan - slik situasjonen er pr dags dato - kun skje ved e-post der i form av meldingsblokker under de fleste sidene. Medlingsblokken under trykknappene kontakt oss og minvilje-as ønske om din e-post adresse og data, slik at vi vet hvem vi kommuniserer med.

Det må opplyses at ingen synspunkter som her er brukt, kan benyttes som dokumentert, rettslig, bindende utsagn.

Sidene i dette fora er under kategorien meningsytringer, med hensikt å bidra til tydelighet innenfor den enkeltes rett til å ta selvstendige beslutninger, og mestring av livsendringer, ut ifra eksisterende samfunnsretter.

Det er i betydningen borgerens rett til ytringsfrihet og menneskeverd denne web side har sin berettigelse, og er etablert.

Noen sider har passord-krav, fordi siden er under utvikling, eller undergitt særlige krav for å kunne åpnes.