Saereie - Særeie - alle næringsdrivende må ha særeie!!

De forhold som er underlagt saereie / særeie, er en sikkerhet for egen forvaltning, og en sikkerhet for din besittelse av eiendel. Ingen annen form innehar sikkerhet slik saereie / særeie gir, ved deling og oppgjør av felleseie.

Denne sikkerhet er sentral i enhver form for samliv.

Andre løsninger kalt skjevdeling, verdier tatt med seg inn i ekteskapet, og verdisettinger på de eiendeler en vil ha med ut, må på enhver måte reduseres til det minimale.

Slike løsninger blir ved konflikt underkastet absurde behandlinger, uten enhver form for realøkonomisk kontroll, selv av domstolen. På enhver måte må slike løsninger unngås! På enhver måte må slike løsninger reduseres til det minimale. Enkelt sagt er slik behandling å anse som fare for eget liv!

Det rettes med det følgende advarsel:

Alle som driver selskap, som driver egen arbeidsplass, se til at selskapet / arbeidsplassen er særeie. Er selskapet styrt som aksjeselskap, for enhver pris ha aksjene som særeie. Risikoen ved andre løsninger er store.

Det er et faktum at du må anses å være dum hvis dette ikke tas på alvor.

Er du i ekteskap eller samboerskap, etabler SÆREIE umiddelbart!

Dette har ikke med følelser å befatte, dette er en sikkerhet for ditt eget liv! Ekteskapsloven gir ingen sikkerhet på dette felt.

Det må minnes om at ved deling snakkes bare om verdier. Inntekt og arbeidsplass er ikke tema.

Reager før det er for sent!

Oppfordringen er:

ETABLER SÆREIE –

START PLANLEGGING FOR ETABLERING AV SÆREIE NÅ!