Terrorister i svart kappe!

Terrorbegrepet lyser mot oss daglig.

I vårt land forbinder vi begrepet med 22.7.2011. Den fysiske vold var umenneskelig og avskyelig.

Terror utøvet uten bombe og kuler, lyser ikke mot oss daglig, den er usynlig. Like fullt er den umenneskelig og avskyelig, fordi uskyldige rammes!

Svartkappeterror er uakseptabelt!

Justisminister Grete Faremo har, jamfør Stortingets informasjon, mottatt et begrunnet spørsmål om lovbrudd ved domstolen. Det anmodes om svar på hvordan statsråden vil følge opp de domstoler som har brutt loven. Sak er fremmet av stortings- representant Asmyhr, FrP.

Les artikkelen: TERRORISTER I SVART KAPPE! Artikkelen TERRORISTER I SVART KAPPE er oppfølging av påvist lovbrudd i domstolen mot Rettsutdragsloven.

Lovbruddet anvendes ved bruk av forfalsking og svindel. Lovbruddet i seg selv sletter påvising av handlingen. Av den grunn blir hele handlingen underlggende en terrorhandling.

Denne mening bindes til den som blir rammet. Vårt rettsystem lar den som blir rammet forbli terrorisert.

Rettsutdragsloven er en upåaktet liten lov. Den praktiseres ved domstolene til å bli en særrett for ankende part. Ankende part får en særrett i gitte situasjoner, som blir bli dominant i ankesak.

Overrumpling blir totalt. I kraft av lovbruddet blir overrumpling til grunn for rettsavgjørelse, nesten uangripelig.

Nettopp derfor er det en TERRORIST I SVART KAPPE som utøver urette handlinger for å vinne sak for sin klient.

Dette er uakseptabelt!