Brennpunkt Norge - BrennpunktLarvik

På web-siden BrennpunktLarvik omtales urovekkende maktutøvelse i det norske samfunn.

Glemmer "maktutøverne" at de har som oppgave å vøære et tilbud i samfunnets tjenste!

Glemmer "vi alle " at de offentlige maktorganer er et tilbud vi selv har etablert for å "tjene" hverandre?

Når "vi alle" bare har følelsen av at rettsnorge er noe vi skal måtte frykte, da svikter en sentral funskjon i maktapparatet vårt!

Oppgaven de offentlige maktorganer var tiltenkt, utøves ikke som et tilbud i samfunnest tjenste!

Makt korruperer, men må det være slik?

Når det må settes fram advarsel mot DOMSTOL.NO, hvor er da

Sivilombudsmannen
Fylkesmannnen
Justiskomiteen på Stortinget
Politikere - lokale
Politikere - sentrale

Er omtalen i BrennpunktLarvik tullprat, eller er det et offentlig myndighets ønske at omtalen skal oppfattes å være tullprat?

Gir tullprat-forståelse grunn for at vi somsamfunnsborgere skal holde oss unna?

Med en bok som denne, "RAN", sier det oss at det ikke bare er BrennpunkLarvik som tar tak i fenomenet! .

.

Utgitt 2007 Forlag: Gyldendal

Er det virkelig så ille?


Sakset fra www. www.bokkilden.noHva med boken Narrespill av Tore Sandberg?

Tore Sandbergs beskrivelse av bankenes, advokater ogmegleres spill, med støtte av et offentlig system vi alle må bli skremt av! Narrespill - omtale av boken i bokilden.no

Les Ole Fjells artikkel i Bergens Tidende
den 9/5 2007 om SNUSK I DOMSTOLENE

Klikk på bildet å få bedre tekstDet er på tide at vi, samfunnet, våkner!

GJØR NOE! HVEM?

Naturligvis vi velgere! Demokrati er mer enn en stemmeseddel!Det er mer enn å stemme noen av oss inn i politiske roller!

Demokrati er å ta del - det er vi - du og jeg - som må utvide våre kunnskaper, og medvirke!

Sammen må vi reagrere! Det er for sent når du er offer!

Se hvordan urette mål og handlinger, forvaltningskriminalitet, et samfunn av juksemakere ødelegger for helheten!

Les og lær i artiklene på brennpunktlarvik, på minvilje-as og ta advarslene som er på:

www.juksemaker-toppen.com

Si din mening - ta del! Brennpunkt Larvik er et eksempel!

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.