Lagmann-Arne-Henriksen, Gulating lagmansrett

Håndtering av sak vedrørende lagdommer Berit Moldskred Mo ble behandlet av lagmann Arne Henriksen