Organisasjonene - tar de ikke bøsrnoterte aksjer på alvor! Hva når deling av fellesie skal finne sted ,med aksjer ikke børsnotert?

under utvikling